WHITE_SPACE

Prijatie žiadosti o cenovú ponuku

Napíšte nám čo najviac o vašich predstavách a možnostiach.

Vypracovanie návrhu a ponuky do 24 hodín

Po prijatí žiadosti o ponuku podľa vstupných dát náš tím vypracuje návrh cenovej ponuky.

Obhliadka

Pre zreálnenie ponuky a posúdenie aktuálneho stavu nasleduje obhliadka priamo na mieste budúcej realizácie.

Schválenie návrhu a cenovej ponuky

Ak je cena zo strany zákazníka v poriadku, vystavíme faktúru na úhradu zálohy.

Prijatie zálohy

Po prijatí zálohovej platby začínajú práce na vašej zákazke.

Výroba

Výroba prebieha v našej modernej hale za dodržania overených a odporúčaných technologických postupov.

Dodanie a montáž

Kvalifikovaná montáž našich výrobkov výrazne zvyšuje ich životnosť, tento krok je mimoriadne dôležitý.

Servis

Za odvedenou prácou si stojíme, preto poskytujeme servis a údržbu hotových zákaziek.